Vad menas med att bara få vara? i vårat samhälle där så mycket mäts i prestation. Att bara få vara !