Anmäl till Fia Kvissberg på fia@kvissberg.com.
Plats Grafikverkstaden i Södertälje centrum
Allt material ingår och hyraa för verkstaden
Pris 3000 kronor.