Dali Lama svarade på frågan vad som förvånar honom mest
-Människan.Hon offrar hälsan för att hon ska tjäna pengar.

Sedan offrar hon pengar för att få tillbaka hälsan.

Och så är hon så angelägen om sin framtid att hon inte njuter av nuet.

Följden blir att hon inte lever i nuet och inte heller i framtiden.

Hon lever som om hon aldrig skulle dö.

Och så dör hon utan att ens någonsin ha levt.