Imorgon står Kretsen tom för att fyllas med mina verk till utställningen Moder-Kvinna och Vän. Klart ska det vara till på Lördag klockan 12 då vernissagen börjar.

Denna utställning har många delar. Det primära är modern.

Först den goda modern, Maria . Den som alla kvinnor vill vara och det som också omgivningen förväntar av modern. Den moder som tar hand om alla andra och kanske glömmer sig själv. Den goda modern har jag gjort i harmoni. Helst blå. Maria är också andlig och hämtar sin styrka ifrån Gud.

Sen har vi modern som har fött sitt barn och inte känner den stora ”babylyckan” utan hon är både glad och ledsen och allt är kaos. Hon är chockad och förvirrad. Hon kan ej sova. (Har utgått ifrån mig själv) Denna moder har jag skildrat svart, svart betyder melankolin. Jag har också intervjuat 20 konstnärer som också är mammor. Och deras upplevelser om att få sitt första barn var väldigt likt min egen upplevelse. Det kommer att vara citat ifrån intervjuerna i små vita ramar som är uppsatta bredvid mina bilder. Det finns mycket tänkvärd text.

Vi ska ha ett panelsamtal den 15 Mars kl 18 på kretsen i Södertälje om hur det kan vara att vara ledsen och inte känna den stora ”babylyckan”när ens första barn är fött.

Och vänskapen.

Några bilder om kvinnan och om den speciella vänskap som de flesta kvinnor har till varandra.

Välkommen till Södertälje Kretsen i centrum Västra kanalgatan 1. på lördag klockan 12-16.

Maria, Monotopi,60x40cm