Jag har en familj, en skatt med många olika individer. Vi är en brokig skara medborgare. från 1år till 94 år. det kan man kalla spännvidd. Vi talar spanska ,finska och svenska.
Det är många känslor och mycket temperament.
och mest av allt är att jag älskar denna brokiga familj.