Om min konst

I min bildvärld kan allt hända där fantasin inte har någon gräns. Jag målar det jag har upplevt invävt i fantasi och illusion. Där finns drömmen , poesin, smärtan, sorgen, glädjen , humor och det andliga.

I denna värld finns min stora brokiga mångkulturella familj, alla resor till olika länder, mitt andliga sökande och alla människor som jag har mött i olika kriser genom mitt arbete tidigare som barnsjuksköterska. Musiken i måleriet är som färgen.

Mina bilder finns representerade i de flesta landsting, kommuner och i statens konstråd i Sverige.

In my visual world, anything can happen where the imagination has no limit. I paint what I have experienced woven into imagination and illusion. There is the dream, the poetry, the pain, the sorrow, the joy, the humor and the spiritual.
In this world there is my big motley multicultural family, all the trips to different countries, my spiritual search and all the people I have met in different crises through my work previously as a pediatric nurse.
The music in the painting is like the color.
My pictures are represented in most county councils, municipalities and in the state art council
Här är ett utdrag ur en recension Sydsvenskan som jag tycker stämmer på mitt skapande:

Ömsinta lån från fablernas värld

Publicerad 10 september 2009 10.23 | Uppdaterad 10 september 2009 10.23

Stillsamma betraktelser som är anspråkslösa i sin omedelbarhet. Carolina Söderholm har tittat på Fia Kvissbergs bilder.

Fia Kvissbergs bilder lyser av en ömsint naivism. Med starka färger och mild stämma berättar hon om möten och längtan, ensamhet och samvaro. Tonfallet lånar hon från mytens och fabelns värld, tidlöst mänskligt och tröstande. Jag tycker om dessa stillsamma betraktelser, anspråkslösa i sin omedelbarhet.

Deras okonstlade, figurativa uttryck befinner sig långt från både uttryck och material hos den yngre konstnärsgeneration som vanligen befolkar Galleri S:t Gertrud. Här finns det strävsamma paret, skyddsängeln och kvinnan med fågeln i en personligt hållen bildvärld med drag av Chagalls fantasi.

Artikel i DN: skriver Birgitta Rubin om en av mina målningar från utställningen HUB i Konstnärshuset sommaren 2017.

Aug 17, 2017 – Och Fia Kvissberg vänder på perspektivet i målningen ”Svart amma”, där två ömkliga vita gubbar suger på en imposant, mörkhyad modergudinna.

Fler länkar, intervju Kulturdelen Södertälje: Mångsidig konstnär ställer ut | Kulturdelen