Collografi kurs 2 dagar, lärare Fia Kvissberg.
Utbildning för tredje gången.
Fortfarande samma goda pedagogik och bjudande på sitt egna konstnärskap.
Bästa betyg.

Bra start med att titta på Collografi bilder, sedan bra fortsättning rakt igenom.

Collografikursen som du ledde var tydlig och väl strukturerad och jag lärde mig vad jag önskade.
Att du visade med ett eget exempel från att förbereda plåtar till att trycka,
gjorde att jag kunde förstår hur jag själv kan göra för att trycka en collografi med 4 färg.
Framförallt kunde jag kan se de möjligheter som collografi teknik ger.
Du är en bra lärare. Jag önskar vara med igen!