Fia Kvissberg på Galleri MomentÄngelholm 130308
– Mina bilder är ögonblick som seglar förbi! En händelse, en dröm, en känsla…
Dessa poetiska ord kommer från Fia Kvissberg som gärna gör djupdykningar i den inre känslomässiga världen eller ned i sagans förtrollande gränsland.
Lördagen den 9 mars och en månad framöver visar Fia Kvissberg sina naivistiska målningar och grafik på Galleri Moment i Ängelholm.
Fia Kvissberg, utbildad på Konsthögskolan Mejan i Stockholm har varit verksam som konstnär i tre decennier med representation i de flesta landsting och kommuner i landet.
Fia Kvissbergs grundläggande intentioner är att förmedla känslor.
Människors möten, dialoger och relationer iakttas med öppna ögon – privat och jobbmässigt. Känslor som kärlek, ensamhet, smärta och bräcklighet illustreras med ett naivistisk, ömsint bildspråk där humorn är en ständig ledsagare. Värme och ömhet över den lilla människans utsatthet, livssituation och känsloliv är påtagliga inslag.
Det ligger en barnslig, rundögd förundran över sakernas tillstånd i hennes ögonblicksbilder, där sagan, myten eller fabeln ofta tar plats. Hundar, hästar och fåglar florerar som symboler för frihetskänsla eller som representanter för specifika karaktärsdrag.
– Jag har hittat mitt bildspråk. Förmedling av känslor är det centrala.
Då jag har jobbat som sjuksköterska med cancersjuka barn, lärde jag mig att det är nödvändigt att humorn finns nära smärtan. Annars står man inte ut. Det var också ur dessa starka möten med verkligheten som jag hittade mina figurer.
Människans bräcklighet har jag sedan dess jobbat mycket med att förtydliga och förstärka – bl.a. på Mejan där jag för några år sedan jobbade med ett glasprojekt.
För att åskådliggöra bräckligheten arbetade jag fram ett motsatsförhållande.


Jag skulpterade en glasarmé av soldater på ett stativ av järn.
Järnet symboliserade livets hårdhet och glaset hos soldatskulpturerna bräckligheten.
Soldaterna marscherar, vandrar.
Samtidigt kommer man då in på folkvandring, något som alltid intresserat mig – allas vår vandring på jorden och dess konsekvenser. Det är alltid lika aktuellt.

Själv har Fia bl.a. varit på stipendieresor i Mexiko, Chile och Thailand. Influenser därifrån märks bl.a. på den lite mildare färgsättningen.  Hennes kolorit är annars orädd och stark. Fia grundar alltid sina målningar med tempera innan hon sedan lägger på oljefärgen lager på lager.

– Många tror att mitt sätt att måla är lättvindigt. Men den måleriska processen, från själen till duken tar tid – ca tre veckor innan jag sätter igång, men sedan brukar det gå undan!

Utställningen pågår t.o.m. den 9 april