Det absolut värsta brott som en människa kan begå är att göra ett litet barn illa!
Hur kan en man som är jourhemspappa, som ska skydda de små barnen, utsätta dem för sexuellt utnyttjande?
Jag gråter när jag läser om dessa små flickor som denne man har utnyttjat.
Det är så ont och någon som gör så måste vara sjuk.
Jag tycker att det är fruktansvärt när barn far illa. De är oskyldiga och har inget med den vuxnes handlingar att göra.

20121107-082605.jpg