Idag är det den internatioenella kvinnodagen. Jag känner så många underbara kvinnor som gör mycket för samhället och sin familj osv. Jag känner dessa kvinnor som kämpar , som ej ger upp med det de brinner för.  Jag känner många duktiga och seriösa kvinnliga konstnärer. Jag känner mig stolt över att få vara kvinna och allt vad det innebär. Vi kvinnor vinklar världen från ett annat perspektiv än männen. Vi tänker annorlunda , vi utgår ifrån andra saker än männen osv. I morse talade de om på tv om kvinnor skulle designa en bil. Hur skulle den då se ut? Jo den skulle vara annorlunda pga att vi kvinnor utgår ifrån andra saker än männen. Intressant och tankvärt för vi behöver varandra man och kvinna och vi kompleterar varandra.

 Det är så hemskt i andra länder där man ej låter kvinnor komma fram och de är förtryckta , och det finns i så många länder. Där kvinnor inte har rätt att föra fram sin åsikt, där kvinnor inte får vistas utanför hemmet, där kvinnor som är utanför hemmet är ett tillåtet byte för män att utnyttjas sexuellt, där kvinnor inte får utbilda sig, där kvinnor utnyttjas i krig som att förstöra familjen med att göra våldtäckt på henne. Där man dödar flick babys , där det är tillåtet att slå kvinnor. osv osv.

Det finns mycket som vi kan kämpa för . och det är viktigt att vi kvinnor håller ihop och håller varandra bakom ryggen.