I södra Spanien
Några bilder har jag lånat av Hugo och andra är mina .

20130819-142417.jpg

20130819-142426.jpg

20130819-142435.jpg

20130819-142444.jpg

20130819-142507.jpg

20130819-142518.jpg

20130819-142456.jpg

20130819-142548.jpg

20130819-142603.jpg

20130819-143128.jpg