Nästa kurs är 24-25 sept.

Frågor och anmälan görs till mig på mail fia@kvissberg.com