Jag blir så berörd av att tala med dessa kvinnor som har kommit ifrån ett annat land för länge sedan -10 år- och fortfarande kan de ej göra sig förstådda på svenska. När språket är nyckeln in i en ny kultur. När språket öppnar upp för nya möten med andra människor.
vad har hänt under alla dessa år? vad har gjort att de ej har lärt sig språket? Finns det någon man som hindrar kvinnan från att gå ut?
Jag ställer mig ofta många frågor och blir berörd av dessa kvinnor!