Denna veckan kommer jag att arbeta med Collografi på en workshop som vi har 5 grafiker .Vi ska göra plåtar och trycka våra grafiska plåtar. och på det sättet lära av varandra. idag har vi tittat på varandras plåtar och tryck och börjat att arbeta enligt en av oss Och imorgon ska vi gå igenom en annans sätt att arbeta. osv.
Vilka möjligheter det finns.