Nästa kurs i Collografi är den 24-25 sept. i Södertälje grafikverkstad.
Om intresserad skriv till mig på fia@kvissberg.com