Jag hörde på nyheterna att tjuvjägare i Kenya hade dödat en hel elefantfamilj 11 elefanter. Tagit betarna och lämnat dem att dö. Man jagar dessa tjuvjägare men troligtvis så kommer de undan!
Varför?
Pengar, de säljs till Kina, där de betalar mycket pengar för en elefant bete.
Ny kommer jag inte ihåg varför man ville ha dem men det kan vara för hälsan eller fruktbarheten.
Vi människor blir onda när det handlar om pengar och det verkar som all moral försvinner ur kroppen!
Hur kan dessa människor i Kenya jaga sina egna djur?
Vad kan vi göra?
Detta tex

Stoppa den illegala djurhandeln – Bli fadder idag
Den illegala jakten och handeln med elfenben, noshörningshorn och tigerdelar har ökat dramatiskt under de senaste fem åren, i vissa fall med så mycket som 3000 procent! Just nu har WWF en global kampanj för att stoppa den illegala jakten och handeln med hotade djur. Ditt stöd som fadder behövs – bli WWF-fadder idag!

Jag vill bli WWF-fadder!
(*) Obligatoriska uppgifter
Månadsbelopp *:
100 kr
150 kr
200 kr
Förnamn *
Efternamn *

Nästa steg
Den illegala handeln med hotade djur omsätter idag ofattbara 65 miljarder kronor och får som följd att tusentals arter dödas och smugglas varje år. WWF vill stoppa denna utveckling och driver därför nu en kampanj mot illegal djurhandel, som är vår största globala satsning mot detta någonsin.

Som fadder kan du också vara med och stödja vårt viktiga arbete!

© naturepl.com / Bruce Davidson / WWF-Canon

Varför fadder?
Som WWF-fadder är du med och stoppar den illegala djurhandeln
Som WWF-fadder stödjer du månadsvis vårt arbete för att rädda hotade arter och bevara jordens skogar och marina miljöer. Du bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front. Behoven är oändligt stora. Just regelbundenheten i din gåva gör att vi kan få bättre framförhållning och sätta in våra insatser med större kraft.

Som WWF-fadder får du:

En fin elefantmjukis i plysh
Tidningen WWF EKO 4 ggr/år, matnyttig läsning illusterad med vackert naturfoto.

WWF arbetar aktivt för att bevara den biologiska mångfalden och för att säkra hotade arters överlevnad. Genom åren har mer än 10 000 naturvårdsprojekt genomförts i 130 länder runt om i världen. Vår globala kampanj för att stoppa den illegala djurhandeln pågår under 2012 och delar av 2013. Som fadder är du under denna period med och stödjer detta viktiga arbete.

WWFs största satsning någonsin mot illegal djurhandel

Sorgligt nog är många djur idag värda mer döda än levande för tjuvjägare, smugglare och handlare. Deras kroppsdelar har ett mycket högt värde på den svarta marknaden och idag omsätter den illegala handeln med hotade djur ofattbara 65 miljarder kronor och får som följd att tusentals arter dödas och smugglas varje år. WWF vill stoppa denna utveckling och startar därför en global WWF-kampanj som kommer att pågå under hela 2012 och även under delar av 2013. Som fadder är du med och stödjer vårt viktiga arbete med att:

• Arbeta för att de länder som jagar illegalt och handlar med djuren i Afrika och Asien ställer sig bakom CITES regler mot handel med hotade djur och växter.
• Se till att illegal djurhandel bekämpas genom effektiva och avskräckande straff, minskad efterfrågan och stärkt lagstiftning.
• Informera och utbilda parkvakter, polis och tull.
• Stödja regeringar i de berörda länderna till insatser mot brottsligheten samt väcka internationell opinion.
• Informera om vilka konsekvenser illegal djurhandel får, lokalt och globalt.

© WWF-Canon / James Morgan
Din månadsgåva gör skillnad!

Hoten
Vad gör WWF?
Film
Ge bort fadderskap

Www.wwf.se

20130110-080031.jpg