Många klagar på att de ej orkar med Facebook , man ska gilla än här och där! Men på många sätt är den bra. Tex att få kontakt med gamla vänner, komma ihåg födelsedagar och bli uppdaterad om både det som är viktigt och oviktigt. Mycket konst delges också på denna sida. Jag är just nu sjuk och då är den kul. Jag har sett allt!!!!!Och min skärmtid måste vara skyhög. Det jag också tycker om är att det finns en massa grupper för olika ändamål. Det går att snöa in på ett ämne. Vi hade en granne en gång som jag frågade vad den största skillnaden mellan Sverige och USA var? Hon var amerikan. Hennes svar blev att i USA finns det grupper för precis allting. Kanske är det det som kommer in mer och mer i Sverige.

Men att Facebook kan ersätta fysiska kontakter , de kan den inte. Vi behöver träffas i familjen och med vänner. Och i det fysiska mötet kan vi också delge varandra det innersta på ett helt annat sätt än på Facebook.

Jag känner mig ändå delad när det gäller Facebook. Skulle vilja ha mer djup. Det mesta som skrivs är positiva nyheter och bra saker som har hänt oss men livet är ju inte bara så. Vi drabbas alla av både glädje och sorg. Svåra saker som händer oss. En dag talade jag med en kamrat om det och då sa hon att hon ville inte läsa om mina bekymmer på Facebook utan dem kunde vi tala om privat. Facebook skulle vara en glad plattform enligt henne.

I denna tid med Corona viruset är det ändå många som har det svårt och lider av en förlust av någon kär familjemedlem eller vän. Och det är många som vågar skriva, ändå kan jag längta efter mer djup. Men Facebook får väl vara som det är!