Att aceptera att kroppen och själen håller på att ändras när huvudet inte har ändrats är så svårt. Lusten , tankar , intellektet är som förut men inte krafterna. Och det tror jag har att göra med dessa hormoner som kommer i obalans i min ålder.Själen behöver också mer lugn och ro . Många använder Yoga för att rikta blicken in i sig själv. Kanske är det bra? Har ej provat.

Så är det här och nu.