Att vara mamma som man är hela livet innehåller allt. Från glädje , stolthet till oro om barnet inte mår bra. Vi mammor kommer alltid att stå bakom våra barn även när de är vuxna. Vi gläder oss med våra barn, vi gråter med våra barn, vi krigar för våra barn. Vi står upp för vara barn. Kanske är det svårt att förstå deras åsikter om livet men vi står där och vill förstå. För vi är mammor.Barnen tar oss i besiktning och ibland blir det för mycket, så mycket så att vi glömmer oss själva och våra egna behov. Tom kan barn och familj uppta en så mycket så att en mamma blir utmattad och går in i väggen.

Även som medelålders kvinna så finns moders känslan kvar. Längtan efter sina barn även fast de har lämnat hemmet och fått en ny familj att försörja. Tiden blir dyrbar. Att kunna få vara tillsammans att få till möten för längtan finns i hjärtat.

Det finns så mycket spännande att fylla sitt liv med. Karriär i olika yrken, träffa nya människor, göra äventyr. Men att få vara mamma är det som är störst för mig. Jag är så glad för mina söner för mina söners hustrur och för mina barnbarn. Jag är också glad för alla andra nära unga som jag också kan vara mamma till.