Jag håller just nu på med att undersöka kvinnliga konstnärer och moderskap och ser fler saker om oss kvinnor än innan .Vi har mycket kvar att kämpa för att få ett jämlikt samhälle.(Edsviksprojektet, se min hemsida )Igår på rapport tog de också upp dessa frågor. 46% av alla kvinnor tycker att barn sätter stopp för karriären. Hur många män tycker det? Det finns nedärvt i oss att vi vill föröka oss och en dag kommer längtan efter barn hos alla. Hos många konstnärinnor blir det inte som man tänkt. Att från att ha varit en självständig kvinna med sina tankar och skaparprocesser ifred får du ett barn som vill ha dig alla dygnets 24 timmar. Aldrig mer är du ensam. Detta blir som en chock hos många kvinnliga konstnärer som i sin tur kan leda till depression. Om kvinnan lever i en tvåsamhet så blir det nästan automatiskt så att hon tar föräldraledigheten pga att hon oftast tjänar mindre som konstnär än mannen. Om mannen är konstnär så är det inte lika naturligt att han är hemma trots att han tjänar mindre än sin partner. Varför blir det så? Många kvinnliga konstnärer väljer att ej få barn pga karriären. Hur många manliga konstnärer tänker så? En av de kvinnor som jag har intervjuat sa att det borde inte vara så att man sätter konsten mot familjen utan man ska kunna samköra detta bättre men då måste mannen ta lika mycket ansvar som kvinnan när det gäller barn och familj. Om bägge parter ska kunna utvecklas så tycker jag att båda ska ha deltids arbete. Att varje förälder arbetar tex 80%. Det är svårt att ha småbarn och båda föräldrar ska jobba heltid. Det kommer inte att kännas bra för någon i familjen. Jag återgår till de kvinnliga konstnärerna som också säger att de har missat många år av sin konstnärliga karriär pga att de har varit tvungna att ägna barn och familj sin tid och också har försörjnings bördan. Det finns så många begåvade kvinnor som inte får chansen att komma fram när de har chans pga att de får barn.

Jag tänker att få barn är en stor gåva och det mest fantastiska som man kan få uppleva. Det är fint att få vara en familj men det behöver ske mer förändring när det gäller jämställdhet.

Från rapport igår!   Mammaledighet tas i större utsträckning ut av kvinnor. Fler kvinnor jobbar deltid än män. 60% av alla studenter på universitet

är kvinnor och har bättre studieresultat, ändå synas det inte i lönekuvertet.

Fram för jämställdhet.

Dancers, Oil painting