Jag tänker på kunskap som är en annan del av mening med livet. Jag går nu på föreläsningar i konsthistoria. De är bra och många ord och begrepp som jag har hört så ofta men inte riktigt vetat vad det betyder ,har jag nu fått förklarat och inhämtat mer kunskap om det. Konsthistoria är abstrakt och det finns många teorier av stora tänkare.Jag känner att min konstvärld håller på att bli större och allt kommer iett annat perspektiv. Forfarande är det så mycket som jag ej förstår och ej kan. men det är ju så att den som vet lite -kan allt ! men den som har mer kunskap -tycker att han ej kan någonting. Ja det är så jag känner .