Nu är det planglas kurs. Denna veckan ska vi lära oss arbeta som de gamLa mästarna gjorde sina glas fönster. Glas fönster med bly infattningar finns från 900 e.kr. kanske ändå tidigare ändå. Man gör sina bilder genom att sammanfoga mönster och färgade bitar. Runt varje bild och runtomkring bilden kommer blyinfattningen. Pilligt jobb.