Det är häftigt med så många olika möten som det blir på sjukhuset. Det kan vara de patienter som jag har eller all personal som strömmar igenom avdelningen. Extra personal som kommer då och då när det fattas ordinarie personal.
Barn som är så olika, en som man knappt får titta på och andra som nästan sitter i famnen på en så fort man hälsar. Och alla språk som talas. Det gäller att hålla fantasin på högsta nivå så att det som sägs med kroppen kan förstås!
Det är detta som jag tycker är intressantast var jag än är, de olika mötena som uppstår.

20130525-221151.jpg