Ligger och tittar på minnes gudstjänsten ifrån kyrkan…. I Boston.
Så fint att det är så många samlade som delar varandras sorg och gråter tillsammans. Och som ber till Gud om hjälp, kraft och tröst. Även om vi inte förstår?
Så i förtvivlan finns det ändå hopp.