När vi människor går in och börjar manipulera i den ekologiska kedjan så verkar det som vi förstör. Det som till en början verkar vara bra ska sedan visa sig att det blir bakslag. Det man nu skriver om Ehec bakterien är ett exempel. Den galna kosjukan är ett annat exempel då man blandade ned kadaver av djur i fodret för att få mer protein som skulle göra djuren starkare. Men det blev farligt när fodret så småningom spred galna kosjukan!
Alla genmanipulationer hur ska det bli i slutändan?
Alla dammar som vi bygger för att få el.
Alla bilar som finns som spyr ut koldioxid som ökar uppvärmningen av vår jord-klimatförändringen.Alla flygplan som också spyr ut koldioxid.osv osv.
Jag talade med en man från Malaysia .det var inte länge sedan som det landet var ett utvecklingsland, nu har det gått framåt och människor har höjt sin standard och har mer pengar. Det som är viktigt är att ha 2 bilar. Så när vi talar om att minska utsläppen så ökar biltrafiken i många länder.
Jag kan bli så uppgiven och deprimerad och totalt tappa hoppet om framtiden.
Så vad ska vi göra mer än att försöka älska varandra som är det viktigaste och kanske svårt när man tänker på alla relationer som går åt pepparn!