Igår lyssnade jag på Rapport när de tog upp att personalen flyr sina jobb inom äldre vården och jag förstår dem. När man ska spara och drar in på personalen och de som är kvar får jobba dubbelt och med stress. Det är inte saker de jobbar med utan människor. Personalen känner maktlöshet och slutar till slut.

Det finns många bra äldre boenden som det som min mamma bor på Rosstorp i Rönninge. Där har personalen jobbat mycket med värdegrund. Och det känns inte som de är stressade. Jag vet inte om de har lite personal men det känns inte så när jag tittar på dem som anhörig.

Men det finns andra hem där ledningen är dålig och det finns ingen respekt för de äldre. Och har man också dragit ned på personaltätheten så kommer stress in och de som lider är de äldre.

Jag har själv jobbat som sjuksköterska inom äldrevård och sett de äldre som ingen hinner med och sett deras ångest och ensamhet.

Jag tycker att alla eldsjälar som jobbar med äldre år efter år och ger de äldre allt de har ska ha alla stjärnor som finns att få. De är värda hög lön och mycket vila. Det är ett otroligt krävande jobb att jobba med äldre. Inte bara fysiskt utan också psykiskt och det krävs mycket kunskap om vad som händer med en gammal människa.

Det behövs många bra ledare som kan föra sin personal till att göra bra jobb och ha nöjda äldre.

Det som jag tycker är det högsta betyget på Rosstorp är att mamma är så nöjd. Hon känner sig trygg och sedd. Och hon tycker mycket om maten som lagas där på plats.

Vad tycker du?

Greta, Olja på duk, såld