De små barnen i vår närhet är små änglar. De ger oss så mycket glädje och kärlek. De ser det lilla och blir glada för tex en liten pinne som de upptäcker på marken.
När de skrattar  så skrattar  vi.
I denna tid då vi är så rädda och är sårade.
Är barnen våra hjältar.

image